Make your own free website on Tripod.com
-----------------------------------------------------------------------------------
 REGENTS OF
KUSH


CORONATION OF THE KANDAKE AMANISHIPALATA
{ 418 C.E.-12 C.E. }
 
 
  

EXCERPTS FROM
NUBIAN GLORY: OUR HERITAGE
VOL:1-TA NUHUSI
edited by
roi kwabena
RAKA PUBLICATIONS
UNITED KINGDOM
1998
 

NUBIAN REGENTS
ALARA & KANDAKE
 950 B.C.E. - 350 C.E.

 
 ASERKHAMEN   950 B.C.E - ALARA  790 -

THE SO-CALLED
25TH DYNASTY 
OF KMT COMMENCES

 KASHTA     760 -
PIANKHY  751 -
SHABAKAH  716 -
SHABATAKAH 701 -
TARHARQA  690 -
TANWETAMANI 664 -

DURING THIS PERIOD
THE KUSHITES RETREATED 
TO NUBIA
FROM K'MT

ATLANSARA   653 -
SENKAMANISKEN 643 -
ANLAMANI 623 -
ASPALATA   593 -
AMTALQA 568 - 
MALENAQEN   555 -
ANALMAYE   542 -
AMANINATAKILEBTE 538 -
KARKAMANI 519 -
AMANISTABARQA 510 -
SIASPIQA 487 - 
NASAKHAMA   468 -
MALEWIEBAMANI 463 -
TALAKHAMANI 435 - 
AMANI-NETE-YERIKE431 - 
BASKAKEREN   405 - 
HARSIOTEF 404 - 
Unknown      369 - 
AKHRATAN 350 - 
NASTASEN   335 - 
AMANIBAKHI   310 - 
ARAKAMANI 295 - 
AMANISLO 275 - 
BARTARE*    260 - 
AMANI-TEKHA  250 - 
ARNEKHAMANI     235 - 
ARKAMANI   218 - 
TABIRQA      200 - 
IWAL   185 - 
SHANAKDAKHETE*   170 -
 Unknown *   160 - 
NAQRINSAN 145 - 
TANYIDAMANI 120 -
KHALE-TERI 100 - 
AMANIRENAS*  80 -
AKINIDAD         65 -
NALDAMAK      56 -
AMANIKHABALE*      43 -
AMANISHAKHETE*     26 -
NATAKAMANI     12 - 
AMANITARIT*     12 - C.E.
SHERKARE   25 - 
PISAKAR    41 - 
AMANITARAQUIDE 45 - 
AMANITENMEMIDE 62 - 
AMANIKHATAS*   78 -
TAREKENIWAL      83 - 
AMANIKHALIKA *   103 - 
ARETENYESBEKE  108 - 
AQRAKAMANI  132 - 
ADEQUETALI    137 -
TAKIDEAMANI      146 -
REQEREM            165 -
TERITEDAKHATEY   184 -
ARYESBEKHE     194 -
TERINIDE      209 - 
ARETNIDE     228 - 
TEQERIDEMANI   246 -
TAMERLERDEAMANI    266 -
YESBEKHEAMANI   283 - 
LAKHIDEAMANI  300 - 
MALEQEREBAR  320 -

The fall of KUSH to the 
Ethiopian Christian Regent
NEGUS  EZANA
Please note that (*) is a KDK.

Chronology complied and researched by
ROI KWABENA-COPYRIGHT-1997-RAKASome Artifacts of
KUSH
on display in the Sudan today


All illustrations & photographs by roi kwabena- rep.sudan -1987

 ALL ENQUIRES WELCOMED 

EMAIL
GLORY OF KUSH

 
NEB MA'AT RA
NUBIAN SAINTS
KUSHITE INSCRIPTIONS
RAKA
PUBLICATIONS


WEB DESIGN BY
ANKHKARA